4 თვე, 3 კვირა და 2 დღე 4 MONTHS, 3 WEEKS & 2 DAYS
4 თვე, 3 კვირა და 2 დღე 4 MONTHS, 3
აბიტა ორსულადაა, აბორტი რუმინეთში სასტიკად აკრძალულია კანონით. მიუხედავად აკრძალვისა მას მაინც აკეთებენ მალულად. ფილმს აღებული აქვს ოქროს პალმის რტო.